Legie nebo Synové?

Posláno 3.9.2018  v Herní zápisník

Občanská válka ve Skyrimu. Téma o kterém by se dalo povídat, spekulovat a vymýšlet různé teorie jak to vše dopadne stále do nekonečna, protože i po jejím skončení (je jedno za jakou bojující stranu) ani zdaleka není jasné, co by se mohlo dít dál. Nebudu zde detailně popisovat, jaké události této válce předcházely (na to si udělám čas jindy), ale pouze je zmíním jen tak z rychlíku.

 

Tak za prvé, první “rozbuškou“ onoho konfliktu byl vlastně výsledek předcházího velkého konfliktu, do kterého byl zatažen celý Tamriel (včetně Skyrimu). Tomuto konfliktu se začalo přezdívat Velká válka, kde spolu válčil Altmerský spolek (též známý jako Thalmor) a Císařské legie. Řeknu-li to takhle tak jako potenciální vítěz tohoto konfliktu byl bohužel právě Thalmor a Císařství se muselo chtě nechtě přizpůsobit podmínkám mírové smlouvy, známé jako Zlato-bílý konkordat. Jednou z podmínek této smlouvy byl i zákaz uctívaní boha Talose, což právě naštvalo mnoho Nordů, jelikož Talos je právě Nordy nejvíce uctívaný bůh.

 

Druhou rozbuškou občanské války ve Skyrimu se stal tzv. Markarthský incident. Zde se poprvé na scéně objevuje pozdější vůdce jedné z válčicích frakcí, Ulfric Bouřný háv. Jarl (Skyrimská obdoba krále) města zvané Markarth přizval Ulfrica, aby mu pomohl z města vyhnat tzv. Zapřísáhlé, kteří do města během Velké války vtrhli a činili si na něj nárok. Za pomoc s vyhnáním Zapřísáhlých z Markarthu bylo Ulfricovi slíbeno, že opět bude povoleno uctívání Talose navzdory onoho zákazu. Svůj slib ovšem nedodržel kvůli obavě, že se o tom Altmerský spolek dozví a další Velkou válku kvůli jeho malichernému slibu nechtěl riskovat.

 

Třetí, poslední a zásadní rozbuškou, která odstartovala občanskou válku ve Skyrimu byla vražda/zabití Torryga, skyrimského velekrále. Onu vraždu/zabití měl na svědomí právě Ulfric Bouřný háv. Vše se zkrátka stalo tak, že jednoho dne si to Ulfric nakráčel přímo do Samoty, hlavního města Skyrimu a žádal o audienci u velekrále. Tou doubou byl Ulfric už jarlem, kvůli smrti jeho otce, který byl jarlem ještě před ním, a tak si všichni mysleli, že coby jarl jde Ulfric něco s velekrálem prodiskutovat, ale vše bylo úplně jinak. Ulfric ve skutečnosti přišel kvůli úplně něčemu jinému. Nejprve Ulfric označil velekrále za zradce Skyrimu, který pouze sklání svůj hřbet před Císařstvím a respektive i před samotným Altmerským spolkem. Poté Ulfric vyzval velekrále na souboj. Ten výzvu přijal (vlastně ji ani odmíntout nemohl, protože takoví už jsou prostě Nordi). Vzhledem k tomu, že Ulfric byl značně starší a v boji zkušenější než Torryg, tak Torryg byl proti němu bez šance a výsledkem nakonec je, že Torryg umírá. Ulfric poté s pomocí jednoho strážného, který věřil v jeho věc prchá ze Samoty a tímto činem započla občanská válka ve Skyrimu.

 

Po vraždě skyrimského velekrále se Skyrim dělí na dvě mezi sebou válčící frakce. Na jedné straně stojí Císařská legie v jejiž čele stojí generál Tullius. Na druhé straně zase stojí Ulfric Bouřný hav a jeho osobní armáda zvaná Bouřné hávy (též občas přezdívaní jako “práví synové a dcery Skyrimu“). Oboje frakce vidí smrt velekrále zcela odlišně a taky proto jsem to výše psal ve stylu vražda/zabití, abych zachoval neutralitu. Císařství tento čin vidí jako nemilosrdnou vraždu a existují i svědci, kteří tvrdí, že velekrál Torryg byl Ulfricem “uřván“ k smrti. Bouřné hávy toto zase vidí jako akt bojové výzvy dle tradičních způsobů a že pokud velekrál nebyl schopen ubránit sám sebe, tak jak mohl chtít ubránit celý Skyrim.

 

General Tullius a Ulfric Bouřný háv

 

Takto se rozdělil Skyrim po Ulfricově činu, kdy zabil/zavraždil velekrále Skyrimu. Vlevo provincie věrné Císařství a vpravo provincie, které přísahaly na Ulfricovu věc

 

A celý tento boj se vleče až do chvíle kdy se na scéně prvně objeví hráč (vy). V té době je Ulfric a hrstka jeho nejvyšších důstojníků nalákana do pasti, kterou nastražila Císařská legie. Shodou okolností se na ono místo připletl i hráč a tak je zajat společně s Ulfricem, jeho důstojníky a jedním zlodějem koní. Původně bylo v plánu po zaujmutí Ulfrica jej přivést do Imperial City (hl. město Cyrodiilu) a předvést před samotného císaře, který by rozhodl, co s ním, ale nakonec bylo rozhodnuto všechny přivest do pevnosti zvané Helgen a může se zdát, že občanské válce bude za chvíli konec. Ale nic z toho se nestalo. Tady už to nemusím tak složitě popisovat, protože začátek hry všichni známe 🙂 Zkrátka všichni Bouřní havové jsou odsouzeni k smrti (včetně hráče a zloděje koní) a když dojde na hráčovu hlavénku, tak se z nenadání objeví drak a díky chaosu, který způsobil se Ulfricovi a hráčovi podaří utéct a celá občanská válka se rozpočíná na novo.

 

Vzhledem k tomu, že od tohoto okamžiku působí ve Skyrimu hráč (vy), tak teď ani zdaleka není jasné, jak se občanská válka ve Skyrimu bude vyvíjet dál. Jaká strana zvítězí v této válce je od této chvíle pouze na hráčovi. A proto se teď zeptám vás. Jakou stranu byste s v tomto konfliktu zvolili vy? Já svůj postoj říkat nebudu, protože ani po mnoha hodinách, které jsem v této hře strávil mi stále není jasné, čí věc je spravedlivá víc navzdory tomu, že jsem tento konflikt projel za obě válčicí strany, tak proto k této věci zůstanu neutrální. Obě strany totiž mají své pro i proti a rád bych tady aspoň ty nejzásadnější zmínil:

 

 

Frakce bojující za znovu sjednocení Skyrimu. Císařství věří, že jednotné Císařství je větší výhoda pro všechny a se všemi usedlíky ve Skyrimu by se mělo jednat rovnoprávně a nezvýhodňovat Nordy nad ostatní rasy, co ve Skyrimu žijí. Ztratit Skyrim by bylo to poslední co by Císařství chtělo, protože by to v tomto případě značně oslabilo Císařství jako takové a byla by to další nevýhoda oproti Thalmoru.

 

 

+ Pokud Skyrim zůstane součástí císařství, je zde větší šance v případě další Velké války, že Skyrim neovládne Thalmor

 

+ Lepší vojenské organizování (za to zde nepanuje taková přátelská atmosféra jako u Bouřnch hávů)

 

+ Jarl Balgruuf zůstane jarlem Bílého průsmyku 🙂

 

+ Se všemy rasami, žijící ve Skyrimu bude zacházeno rovnoprávně a nebudou se upřednostňovat pouze Nordové

 

+ Obchodnící, kteří nejsou Nordi si nebudou stěžovat, že jim nejdou obchody kvůli tomu, že nejsou Nordi

 

+ Ve Větrném žlebu bude zacházeno s Temnými elfy, Argoniany a Khajiity v podstatě lépe

 

+ Elisif Jasná je potenciální osobou, která se stane velekrálovnou Skyrimu (potom co to rozhodne schůze všech jarlů)

 

Na začátku hry vám chtěli ušmiknout hlavenku 🙂

 

Po skončení války bude opětovně platit zákaz uctívaní Talose v celé provincii

 

Jarlem Riftenu se stane Maven Černošípková (Posílí to značně cech zlodějů v Riftenu)

 

Jelikož je Císařství v podstatě loutkou Thalmoru, tak se stále budou zatýkat ti, co porušují zákaz uctívaní Talose

 

Ve Větrném žlebu nebudete moc oblíbení (Dle konverzací s jeho obyvateli)

 

 

Frakce, bojující za nezávislost Skyrimu. Bouřné hávy věří že bez vlivu Císařství se Skyrimu povede lépe a že by vláda nad touto krajinou měla být v rukou Nordů (nejsou ani tak spíše rasisti oproti jiným rasám než spíše vlastenci, jiné rasy jsou ve Skyrimu vítany, ale musí se přizpůsobit pravidlům.). Věří, že by se před Thalmorem neměl sklánět hřbet, ale naopak s nimi bojovat. Mnoho Bouřných hávů zastává názor, že Císařství možná kdysi bylo pro Skyrim výhodné, ale tyto dny jsou už dávno pryč. “Den kdy Císařství podepsalo tu proklatou smlouvu s Thalmorem byl dnem, kdy Císařství zaniklo.“ Slova, která pronesl Galmar Ranař, pravá ruka Ulfrica Bouřného háva. Hlavním hnacím motorem Bouřných hávů je ovšem víra v to, že pokud se podaří ze Skyrimu vyhnat Císařství včetně Thalmoru, že bude znovu povolené uctívat Talose.

 

 

+ Je znovu povolené uctívat Talose

 

+ Více přátelské vztahy mezi členy frakce (Možná až trochu rodinný vztah řekl bych, soudě podle oslovování bratře nebo sestro)

 

+ Ralof (přišel mi zkrátka více zajímavý, nenaznačuju tím, že bych preferoval Bouřné hávy)

 

+ Thongvor Stříbrokrevný se stane Jarlem Markarthu (Narozdíl od Maven Černošípkové mi toto příjde jako menší zlo. Hergot však jeho předchůdce si musel pozvat samotného Ulfrica aby mu dobyl zpět své město :D)

 

+ Thalmor odtáhne ze Skyrimu (prozatím 🙂 )

 

+ Ulfric Bouřný háv má na 100% jistý post velekrále Skyrimu (dle jeho slov si ale počká na oficiální jmenování na schůzi všech jarlů)

 

+ Vzhledem k tomu, že díky Thalmoru jsou v exilu Čepele, tak díky nepřítomnosti Thalmoru ve Skyrimu by aspoň měli volné pole působnosti

 

+ V tomto scénáři zůstává jarlem Laila Zákonodárkyně, teoreticky by to mělo udělat utrum s cechem zlodějů, když Maven Černošípková bude v exilu

 

Jsou upřednostňováni Nordové oproti jiným rasám

 

Rasismus (Spíše bych řekl přehnané vlastenectví)

 

Jarl Bagruuf už nebude jarlem Bílého průsmyku a nahradí ho Vignar Šedovlasý 🙁

 

Možné riziko, že bez podpory Císařství by Skyrim proti Thalmoru sám neobstal, ale tak když se to daří nezávislému Hammerfellu? Těžko říct

 

Dle některých zdrojů se v jisté knize na Thalmorské ambasádě píše, že Ulfric nepřímo pomáhá Thalmoru a to tím, že “svou“ válkou oslabuje vojsko legií a zvyšuje tak šanci na ovládnutí Skyrimu Thalmorem až nadejte správný čas. Ale zas na druhou stranu se v této knize píše, že vítězství ani jedné strany by Thalmoru nepřineslo žádnou výhodu.

 

V Samotě vás nebudou mít rádi (Opět dle konverzací s obyvateli)

 

Bez Skyrimu je Císařství značně oslabeno, ale jelikož se vše točí kolem Skyrimu, tak to nikoho nemusí zajímat 🙂

 

No a toto zhruba v kostce výhody a nevýhody obou válčicích stran, které jsem já osobně ve hře postřehl. Tak snad vám to pomůže určit, čí věc je více spravedlivá. Ale navzdory tomu je to aspoň pro mě stále oříšek. Ať už vyhraje tamta nebo ona strana, tak si myslím, že na tom nezáleží. Je potřeba si uvědomit, že na straně Skyrimu je stále hráč/drakorozený. Hrome, vždyť si poradil s prastarým drakem, kterého údajně nešlo zkolit, poté si to na féra rozdal s Miraakem (události dodatku Dragonborn) a ještě k tomu porazil upířího lorda Harkona (události dodatku Dawnguard). Takže si myslím, že párkrát Fus-Ro-Dah nebo Yol-Toor-Shul, do toho poslat do útoku Paarthurnaxe, Odahvinga nebo Durnehviira a je po Thalmorech 🙂 No, ale nebudu naivní. Nikde není psáno ani dáno, jak se situace bude vyvíjet dál ať už vyhraje kdokoliv, tak nebudu tady dále spokulovat.

 

P.S. Věděli jste, že občanská válka ve Skyrimu měla být daleko propracovanější a více dynamická než je ve finální hře? O tom si ale povíme jindy 🙂

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

„Čas si vymysleli lidé, aby věděli, od kdy do kdy a co za to.“ Jan Werich